Uges program/Week's Program
                                                                                                                      (English below)

Vi har nu fået
strikket et fuldkomment program sammen og har set frem til at præsentere det for dig.

I folderen vil du have mulighed for at se hele programmet for ugen.


Vi glæder og til at se dig…


Søndag d. 11. august – Introduktion til Know Your Neighbours
Skyttegade 3, 2200 Nørrebro
kl. 13.00-14.30

Vi mødes til et varmt-velkommen til projektet, Know Your Neighbours og en introduktion til ugens forløb.
Derefter spiser vi frokost sammen og følges til Hindu Templet i Vanløse.


   
Søndag d. 11. august - Hindu Tempel
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse
Kl. 15.00-19.00

Krishnabevægelsen og det eneste ISKCON Tempel i København inviterer til et indblik i det åndelige fællesskab Templet huser, hvor vi vil få mulighed for at opleve den rytmisk mantriske sang, Kirtan, og smage på de vegetariske retter som Templet serverer.Tirsdag d. 13. august – Moské
Eriksminde Allé 2, 2650 Hvidovre
Kl. 17.30 – 20.00

Danmarks ældste og eneste kuppelformede moské inviterer til et oplæg om islam og naboskab, med rig mulighed for at stille spørgsmål til emnet specifikt eller islam og muslimer generelt. Dagen vil blive afsluttet med et lækkert aftensmåltid i moskéen.Onsdag den 14. august - Trampolinhuset
Skyttegade 3, 2200 Nørrebro
kl. 17.00-20.00

Trampolinhuset er et brugerstyret kulturhus for flygtninge og andre borgere af Danmark, der sammen arbejder for en human flygtninge- og asyl politik.
Huset vil invitere til oplæg om initiativet og fællesspisning med husets øvrige brugere. Her vil der være mulighed for at opleve et alternativt fællesskab, der rummer forskellige kulturer og traditioner – og hvor du endda kan besøge husets frisør og skræddere.Torsdag d. 15. august - Christiania
Vi mødes ved Christianshavn Metro St.
Christianshavn Torv, 1400 København K
kl. 17.00-20.00

Vi besøger fristaden, der har til målsætning at opbygge et selvstyrende samfund, hvor hvert enkelt individ frit kan udfolde sig under ansvar for fællesskabet.
Her vil få en rundvisning og en snak om fristandens historie og forhold til naboerne både inde- og uden for standens murer. Christiania vil byde på et indblik i deres dagligdag og vi vil spise aftensmad på et af de lokale spisesteder.Fredag den 23. august – Jødisk Sabbat
Vi mødes i Trampolinhuset. kl. 17.00
Skyttegade 3, 2200 Nørrebro
kl. 17.00-20.00


Når solen går ned fredag aften indtræder jødernes vigtigste helligdag, hvor vi er inviteret til at fejre den syvende hviledag og den jødiske sabbat. Sabbatten vil byde på en lækker kosher middag som traditionelt deles mellem familie og venner - og denne aften også med naboer.Hele ugen vil blive filmet og optagelserne vil blive brugt til en dokumentar af ugens forløb. Alle projektets deltagere vil blive inviteret til et gensyn, hvor filmen vil blive vist og et eksemplar af dokumentaren vil blive uddelt.Fredag d. 27. september – Husets Biograf
Rådhusstræde 13, København K
Kl. 18.00 – 20.00
Et glædeligt gensyn med forfriskninger og visning af dokumentarfilmen, Know Your Neighbours, for projektdeltagere og gæster.

Mere information om arrangementet er undervejs…


Vi håber at programmet har vagt din interesse og vil sætte pris på en tilbagemelding om din deltagelse vores program.


Hold dig opdateret på vores hjemmeside:
www.yourneighbours.blogspot.dk


Kontakt venligst din nabo, hvis du skulle have nogle spørgsmål til programmet:
Anna: annareumert@hotmail.com / tlf.: 23418073
Imad: imad.malik@gmail.com / tlf.: 42664267
Kotada kotada105@gmail.com / tlf.: 31111725
Lærke: Laerkekersten@gmail.com / tlf.: 27592662
Nina: ni_glenny@hotmail.com / tlf.: 60463743
Sujan: sujan.csr@gmail.com / tlf.: 71316770
Tali: talipadan@gmail.com / tlf.: 20654222     
-------------XXX------------


We have now got a complete program put together and are pleased to be presenting it to you.
In the brochure you can see the program for the whole week.
We are looking forward to seeing you….
Sunday 11th August – Getting to Know Your Neighbour
Skyttegade 3, 2200 Nørrebro
1.00 p.m. to 2.30 p.m.

We meet for a warm-welcome to the project, Know Your Neighbours, and an introduction to the week-program.
We will eat lunch together and head for the Hindu Temple in Vanløse.
Sunday 11th August – Hindu Temple
Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse
3.00 p.m. to 8.00 p.m.

The Krishna Movement and the only ISKCON temple in Copenhagen invites for an insight to the spiritual community, which the temple accommodates. Here we will have the opportunity to experience the rhythmic mantric song, Kirtan, and taste the vegetarian dishes, served by the temple.
Tuesday 13th August – The mosque
Eriksminde Allé 2, 2650 Hvidovre
5.30 to 8.00 p.m.

Denmark’s oldest and only domed mosque invites to a presentation on Islam and neighbourhood, which is great opportunity to ask question related to neighbours, Islam or Muslims in general. The day will end with a nicely cooked dinner, which we will eat together at the mosque.  
Wednesday the 14th August – The Trampoline House
Skyttegade 3, 2200 Nørrebro
5.00 to 8.00 p.m.

The trampoline House is a user-driven culture house for refugees and other citizens of Denmark who work together for a humane refugee- and asylum policy in Denmark.
The house will invite for a presentation on the initiative and dinner with the users of the house. It is a great opportunity to experience an alternative community that brings together various cultures and traditions – and you can even visit the house’s hairdressers and tailors
Thursday the 15th August - Christiania
We will meet at Christianshavn Metro St.
Christianshavn Torv, 1400 København K
5.00 to 8.00 p.m.

We will visit Christiania, a free town aiming at building up an autonomous society where every individual is free to unfold under the responsibility of the community.
Here we will get a tour around Christiania and a chat about the place’s history and relation to neighbours, both inside and outside of Christiania. Christiania will give an insight to the daily routine in the free town and we will finish by eating dinner at one of the local eateries.
Friday 23nd August – Jewish Sabbath
We will meet in the Trampoline House at 5.00 p.m.
Skyttegade 3, 2200 Nørrebro
5.00 to 8.00 p.m.

When the sun goes down on Friday evenings the most important holiday for Jews takes place, where we are invited to celebrate the seventh day of rest and the Jewish Sabbath. The Sabbath will offer a delicious kosher dinner traditionally shared among family and friend – and this evening also with neighbours.


We will be filming the whole week and will compile a documentary. All project participants will be invited to a reunion where we will premiere the film and everyone will be given a copy.


Friday 27th September – Husets Biograf
Rådhusstræde 13, København K
6 p.m. – 8 p.m.
A reception with refreshments and screening of the documentary, Know Your Neighbours, for project participants and guests

More information on the event will follow…We hope the program has caught your interest and we would appreciate your response to participation our programs.
Keep updated on our website:
www.yourneighbours.blogspot.dk

Please contact your neighbour if you have any questions to the programme:
Anna: annareumert@hotmail.com / ph: 23418073
Imad: imad.malik@gmail.com / ph: 42664267
Kotada kotada105@gmail.com / ph: 31111725
Lærke: Laerkekersten@gmail.com / ph: 27592662
Nina: ni_glenny@hotmail.com / ph: 60463743
Sujan: sujan.csr@gmail.com / ph: 71316770
Tali: talipadan@gmail.com / ph: 20654222
Welcome // Velkommen

(English below)

Know Your Neighbors er et EU fondet projekt, der med sin støtte fra Aktiv Unge programmet vil udforske naboskab i Danmark.

Og hvordan vil vi så gøre det?
Jo, det er meget enkelt: Vi er en gruppe, der vil banke på vores naboers dør og invitere dem til en uge, hvor vi vil besøge forskellige fællesskaber i København. Du kan se hele programmet nedenfor.


Og hvad er der så i det for dig?
Det er en sjælden mulighed for at lære din nabo at kende og dele en oplevelse, hvor I vil få et indblik i de fællesskaber, der findes rundt omkring i København. Vi vil sammen få en bid af deres mad, kultur og blive klogere på deres historie, betingelser og traditioner.
Det hele, vel at mærke, kvit og frit.

Som afslutning på hele projektet og en fantastisk uge vil du, din nabo, din familie eller ven blive inviteret til visningen af en mini-dokumentar om de møder, ugen har bragt med sig.

Ugens program:

Søndag den 11. august
kl. 11.00-13.00:
Introduktion til ugens forløb i Trampolinhuset, Skyttegade 3, KBH N
Frokost vil blive serveret.
kl. 13.30-17.00:
Besøge hindu-templet i Vanløse med introduktion, bøn og efterfølgende vegetarisk aftensmad

Mandag den 12. august
kl. 17.00-20.00:
Besøge StreetMekka på Vesterbro med introduktion til initiativet og kreativ street art workshop.
Bemærk venligst at aftensmad også vil blive serveret til denne aktivitet

Tirsdag den 13. august
kl. 17.00-20.00:
Besøge moskéen i Hvidovre med oplæg om islam og naboskab, og efterfølgende aftensmad

Onsdag den 14. august
kl. 17.00-20.00:
Deltage i høring om det danske asylsystem i Trampolinhuset og efterfølgende fællesspisning med brugerne af huset

Torsdag den 15. august
kl. 17.00-20.00:
Besøge Christiania med introduktion til dagligdagen på Christiania og efterfølgende fællesspisning

Fredag den 16. august 
kl. 17.00-20.00:
Deltage i jødisk sabbat med spisning og oplæsning fra Toraen

Mere information om programmet er undervejs...

Kontakt venligst din nabo, hvis du skulle have nogle spørgsmål til programmet:
Anna: annareumert@hotmail.com / tlf.: 23418073
Imad: imad.malik@gmail.com / tlf.: 42664267
Kotada kotada105@gmail.com / tlf.: 31111725
Lærke: Laerkekersten@gmail.com / tlf.: 27592662
Nina: ni_glenny@hotmail.com / tlf.: 60463743
Sujan: sujan.csr@gmail.com / tlf.: 71316770
Tali: talipadan@gmail.com / tlf.: 20654222

Bemærk venligst at hele ugen vil blive filmet således at der kan blive lavet en dokumentar over ugens forløb, som alle vil få et eksemplar af.


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Know Your Neighbours is an EU funded project, which with support from the Youth in Action Programme, will explore neighbour customs in Denmark.

And how are we going to do this?
Well, it is very simple: We are a group who will knock on our neighbours’ doors and invite them to join us for a week of activities where we will visit different communities in Copenhagen. You can view the full programme below.


What’s in it for you?
It is a unique possibility to get to know your neighbour and share an experience gaining insight in a few of the different communities that exist in Copenhagen. We will get to taste their food, experience their culture and get to know their history and traditions. Everything is free of cost.

This great week together will result in a mini documentary of the meetings we have had and you, your neighbour, family or friends will be invited for a final screening. 

Programme for the week:

Sunday 11th August
11 AM – 1 PM:
Introduction to the programme for the week.
Lunch will be served
1.30 PM - 5 PM:
Visit to the Hindu Temple in Vanløse with introduction, prayer and vegetarian dinner afterwards

Monday 12th August
5 PM - 8 PM:
Visit to Street Mekka at Vesterbro with an introduction to the initiative followed by a creative workshop on street art.
Please note that dinner will also be served at this activity

Tuesday 13th August
5 PM - 8 PM:
Visit the Mosque in Hvidovre with an introduction to Islam on Neighbors and dinner afterwards

Wednesday 14th August
5 PM - 8 PM:
Participate in a hearing on the Danish asylum system in the Trampoline House and dinner with the users of the house afterwards

Thursday 15th August
5 PM - 8 PM
Visit Christiania with introduction to daily life in Christiania and dinner afterwards

Friday 16th August
5 PM - 8 PM
Participate in the Jewish Shabbat and reading from the Torah

More information on the activities will follow...


Please contact your neighbour if you have any questions to the programme:
Anna: annareumert@hotmail.com / ph: 23418073
Imad: imad.malik@gmail.com / ph: 42664267
Kotada kotada105@gmail.com / ph: 31111725
Lærke: Laerkekersten@gmail.com / ph: 27592662
Nina: ni_glenny@hotmail.com / ph: 60463743
Sujan: sujan.csr@gmail.com / ph: 71316770
Tali: talipadan@gmail.com / ph: 20654222

Please note that the whole week will be filmed in order to make the final documentary, which everybody will get a copy of.